Agifish lại bị hối thúc nộp Báo cáo tài chính kiểm toán

(Kiến Thức) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa nhắc nhở CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản An giang (Agifish, HoSE: AGF) vì chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán niên độ 1/10/2018 - 30/9/2019.
 

HoSE cho biết đến thời điểm này vẫn chưa nhận được tài liệu của Agifish và yêu cầu công ty khẩn trương công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán niên độ theo quy định.

Đây là lần thứ 2 HoSE nhắc nhở Agifish về vấn đề này. Trước đó, ngày 3/1 Agifish đã bị yêu cầu nộp Báo cáo tài chính kiểm toán niên độ (1/10/2018 - 30/9/2019).

Sự việc Agifish bị nhắc nhở về việc chậm công bố thông tin không phải là lần một, lần hai mà đã xảy ra rất nhiều lần trước đó.

Cụ thể, ngày 22/4/2019, Agifish đã thực hiện ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Theo Thông tư 155/2015/TT-BTC, đây là dạng thông tin doanh nghiệp phải công bố bất thường trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, đến ngày 17/5/2019, HoSE mới nhận được văn bản công bố thông tin của Agifish.

Trong một văn bản nhắc nhở khác HoSE gửi Agifish là nội dung chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên soát xét niên độ kế toán năm tài chính 1/10/2018 – 30/9/2019.

HoSE cho biết, để đảm bảo thông tin đầy đủ đến nhà đầu tư, HoSE nhắc nhở và đề nghị Agifish khẩn trương công bố thông tin và công bố báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét niên độ 1/10/2018 – 30/09/2019.

Tại thời điểm tháng 1/2019, công ty mẹ của AGF chính là CTCP Hùng Vương (HoSE: HVG) với tỷ lệ nắm giữ 79,58%..

Agifish lai bi hoi thuc nop Bao cao tai chinh kiem toan
Agifish liên tục bị nhắc nhở công bố thông tin. 

Vào đầu tháng 12/2019, Hội đồng quản trị Agifish đã họp thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với mục tiêu xuất khẩu 5.200 tấn, doanh thu ước khoảng 880 tỷ đồng. Sản lượng nguyên liệu nuôi khoảng 5.000 tấn.

Lợi nhuận dự kiến đạt 22 tỷ đồng. Ước tính kim ngạch xuất khẩu khoảng 16 triệu USD và kim ngạch nhập khẩu khoảng 80.000 USD.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị Công ty cũng thống nhất xóa các khoản nợ khó đòi với tổng số tiền gần 80 tỷ đồng và giao Tổng Giám đốc cùng các phòng ban thực hiện.

Việc thống nhất xoá nợ khó đòi và đặt kế hoạch kinh doanh của Agifish diễn ra trong lúc Công ty đang gặp khó khăn và có kết quả khá tệ trong niên độ 01/10/2018 – 30/09/2019.

Theo đó, Agrifish đã phát sinh khoản lỗ cho cả niên độ gần 112 tỷ đồng. Lỗ lũy kế tại ngày 30/09/2019 đạt hơn 382 tỷ đồng, lớn hơn so với vốn điều lệ thực góp của Công ty (281 tỷ đồng).

Bên cạnh đó Agrifish đã phát sinh lỗ 2 năm liên tiếp trước đó, cổ phiếu AGF đang thuộc diện bị kiểm soát theo quy định.

Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)