Vinh danh trí thức 2022: GS.TSKH. Nguyễn Quang Thái

GS.TSKH. Nguyễn Quang Thái là Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam.

Vinh danh tri thuc 2022: GS.TSKH. Nguyen Quang Thai
 

Ngày, tháng, năm sinh: 15/03/1941              

Thành tích đạt được

Có nhiều đóng góp trong công tác tư vấn, xây dựng Đảng như Chủ nhiệm đề tài khoa học số 39 về “Quan điểm phát triển của Chiến lược KTXH 2021-2030 và của kế hoạch 5 năm 2021-2025”; Chương trình Phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt sau đại dịch, được đánh giá tốt; kiến nghị với Chủ tịch nước về hoạt động của Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam ngày 22/02/2022.

Chủ nhiệm nhiều đề tài nghiên cứu khoa học của Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2007 về “Vấn đề xây dựng các đặc khu kinh tế, các Khu kinh tế mở các vùng ven biển Việt Nam trong những năm tới”; “Một số vấn đề về thực hiện tái cấu trúc nên kinh tế - quan điểm, định hướng, lộ trình và giải pháp”; “Kinh tế Việt Nam 30 năm: Vấn đề và định hướng phát triển”, “Tăng trưởng với cơ cấu lại nền kinh tế đến năm 2020”.

Chủ nhiệm nhiều đề tài của các Viện Nghiên cứu của nhiều Bộ ngành khác nhau như “Tài liệu chỉ dẫn chung Lập quy hoạch phát triển” với Viện Chiến lược Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, “Xây dựng các khuyến nghị về quy trình thủ tục để huy động và triển khai nguồn lực hỗ trợ khẩn cấp cho khắc phục hậu quả, phục hồi và tái thiết sau thiên tai” với Cục Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; của Viện Nghiên cứu Phát triển Việt Nam thuộc Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

Thành viên chính tham gia đề tài “Phát triển kinh tế tri thức đến năm 2020” và đề tài “Năng lực cạnh tranh của nền kinh tế nước ta: Thực trang, vấn đề đặt ra và giải pháp” của Cục Thông tin Khoa học Công nghệ quốc gia.

Có 6 bài nghiên cứu trong nước được đăng trên các Tạp chí chuyên ngành khác nhau;

Có 5 bài quốc tế, trong đó 1 bài công bố tại Hội thảo Malaysia 2019 có giấy xác nhận và 4 bài báo báo khoa học công bố quốc tế khác.

Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

- Huân chương Kháng chiến hạng ba do Chủ tịch Hội đồng Nhà nước trao tặng.

- Huân chương Lao động hạng nhất do Chủ tịch nước trao tặng năm 2008.

- Huy chương vì sự nghiệp các Hội khoa học và kỹ thuật do Liên hiệp Hội Việt Nam trao tặng.

- Huy chương vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ trao tặng nằm 1995.

- Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Kế do Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao tặng năm 2000.

- Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh tổ quốc” năm 2007 của Bộ Công an.

- Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Kinh tế Đảng năm 2015 của Ban Kinh tế Trung ương Đảng trao tặng.

- Bằng khen Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 2020.

- Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương 5 năm liền, từ năm 2015-2019.

PV

>> xem thêm

Bình luận(0)