Vinh danh trí thức 2022: TS. Lê Văn Dương

TS. Lê Văn Dương là Bí thư chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi và Thú y.

Ngày, tháng, năm sinh: 09/3/1973
Thành tích đạt được
Trong thời gian 2010 - 2022 với chức vụ Phó chi cục trưởng; Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y, luôn chủ động sáng tạo hoàn thành tốt mọi công việc được giao, hàng năm chủ động tham mưu cho lãnh đạo Chi cục Thú y, tỉnh xây dựng và triển khai Phương án phòng chống dịch bệnh động vật, Kế hoạch tiêm phòng, Kế hoạch VSTĐKT, Kế hoạch giám sát dịch bệnh, KH thanh tra, kiểm tra. Trên cơ sở tích cực đi cơ sở phối hợp với cơ quan chuyên môn các huyện, thành phố tham mưu cho UBND các cấp xây dựng phương án phòng chống dịch phù hợp với từng địa phương; chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn các huyện, thành phố chỉ đạo hệ thống cán bộ làm công tác chăn nuôi thú y ở cơ sở và hệ thống dịch vụ thú y, quầy kinh doanh thuốc thú y thực hiện giám sát dịch; đảm bảo phát hiện sớm và xử lý triệt để ổ dịch ngay khi dịch bệnh mới xảy ra, điều trị kịp thời những gia súc mắc bệnh.
Vinh danh tri thuc 2022: TS. Le Van Duong
TS. Lê Văn Dương 
Năm 2019 dịch tả lợn Châu phi xẩy ra trên địa bàn công tác phòng, chống dịch đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thể hiện sự quyết tâm cao “chống dịch như chống giặc” nhưng không hoang mang và luôn bình tĩnh ứng phó trước dịch bệnh; đã chủ động các biện pháp phòng, chống từ khi dịch còn chưa xuất hiện.
Chủ trì hoặc tham gia chủ trì thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ trong những năm gần đây: Phân lập, xác định vai trò gây bệnh của Escherichia coli (E.coli) gây tiêu chảy ở lợn con tại một số huyện của tỉnh Bắc Giang và biện pháp phòng trị; Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và biện pháp phòng chống bệnh Tai xanh ở lợn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Dự án “Xây dựng mô hình chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ thịt lợn an toàn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang”; Nghiên cứu đặc điểm tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và biện pháp phòng chống…
Kết quả các công trình nghiên cứu đã có ứng dụng có hiệu quả vào đời sống nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Việc phát triển và ứng dụng các thành tựu mới của công nghệ sinh học vào phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, đã và đang được thực hiện khá phổ biến trong rất nhiều các hoạt động sản xuất chăn nuôi.
Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2014, 2015
- Bằng khen của Chủ tịch tỉnh năm 2015
- Giải B giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất năm 2015, lần hai năm 2020
- Bằng lao động sáng tạo năm 2016
* Bài viết nằm trong tuyến bài tuyên truyền về Lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022 (diễn ra ngày 21/05/2022) do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức.
PV

>> xem thêm

Bình luận(0)