Vinh danh trí thức 2022: PGS.TS. Phan Thị Thanh Hằng

PGS.TS. Phan Thị Thanh Hằng chủ nhiệm 01 đề tài cấp Quốc gia thuộc chương trình Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo...

Ủy viên thường vụ, Chánh văn phòng Hội Biển Việt Nam
Ngày sinh:09/11/1970
Thành tích đạt được
- Chủ nhiệm 01 đề tài cấp Quốc gia thuộc chương trình Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển; chủ nhiệm nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá đa dạng cảnh quan một số đảo và cụm đảo lớn, quan trọng” thuộc Dự án 47 “Điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường một số hải đảo, cụm đảo lớn, quan trọng phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền lãnh hải” do Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam chủtrì; chủ nhiệm của 01 đề tài cấp bộ, 03 đề tài cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và 06 đề tài cấp cơ sở; tham gia hơn 20 đề tài khoa học công nghệ cấp Quốc gia do Viện Địa lý chủ trì và phối hợp với tư cách là thành viên chính hoặc thư ký đề tài và đều hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Vinh danh tri thuc 2022: PGS.TS. Phan Thi Thanh Hang
Chân dung PGS.TS. Phan Thị Thanh Hằng.
- Đã hướng dẫn 06 Học viên cao học bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ và hiện đang hướng dẫn 03 Nghiên cứu sinh. Đã công bố 79 bài báo khoa học trong nước và quốc tế và 06 sách chuyên khảo.Tham gia biên soạn quyển 6 và quyển 7 Bách khoa toàn thư Việt Nam.
- Với tư cách là Ủy viên thường vụ - Chánh văn phòng Hội Biển Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Hội Nữ trí thức Việt Nam khóa III (2021-2026), luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; cùng với các nhà khoa học trong Hội Khoa học và Kỹ thuật Biển Việt Nam tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học; tham gia phản biện xã hội đóng góp ý kiến; tham gia các hội đồng đánh giá các đề tài do Liên hiệp hội tổ chức.
Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
- Liên tục là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở từ năm 2013 đến năm 2021;
- Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Khoa học công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ ký tặng ngày 13/07/2012. (Quyết định số 1619/QĐ-BKHCN ngày 13/07/2012)
- Kỷ niệm chương Vì đã có nhiều đóng góp trong sự xây dựng và phát triển Viện KHCN Việt Nam do Chủ tịch viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ký tặng ngày 18/05/2012. (Quyết định số 655/QĐ-KHCNVN ngày 08/05/2012).
- Bằng khen của Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Quyết định 4365/QĐ-ĐCT ngày 02/03/2020).
- Là điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020 (Quyết định 120/QĐ-ĐL ngày 05/06/2020).
* Bài viết nằm trong tuyến bài tuyên truyền về Lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022 (diễn ra ngày 21/05/2022) do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức.
PV

>> xem thêm

Bình luận(0)