VTV Đấu Tố MC Phan Anh

Nội dung VTV "đấu tố" MC Phan Anh trong chương trình 60 phút mở đang gây tranh cãi. MC Phan Anh từng chia sẻ clip của VTC thực nghiệm cá chết trên mạng xã hội, 60 phút mở đã mời Phan Anh và các khách mời để bàn luận với chủ đề: "Chia sẻ trên mạng xã hội để làm gì?".