Vàng Mã

Đốt Vàng Mã tiễn ông công ông táo, Thị Trường Vàng Mã có những biến động nào

6 lý do không nên đốt vàng mã ngày Rằm

6 lý do không nên đốt vàng mã ngày Rằm

Đứng trên quan điểm đạo Phật và truyền thống tín ngưỡng của dân tộc, có thể khẳng định, việc đốt vàng mã, cắt sao giải hạn, bói toán …đều là ngoại đạo.

Ngôi chùa chưa bao giờ đặt hòm công đức

Ngôi chùa chưa bao giờ đặt hòm công đức

Ngôi chùa linh thiêng, cổ kính ở vùng Kinh Bắc chưa bao giờ đặt hòm công đức, không đốt vàng mã, không tiếp nhận khách về chiêm bái đội quả với “mâm cao, cỗ đầy”. ...