TRỘM CẮP TÀI SẢN 2020

Cập nhật tất cả những thông tin về tình hình an ninh trật tự, TRỘM CẮP TÀI SẢN 2020...

Tranh cãi việc trộm chó tiết lộ thu nhập có thể lên đến 100 triệu/ tháng

Tranh cãi việc trộm chó tiết lộ thu nhập có thể lên đến 100 triệu/ tháng

Khi bị bắt, Trần Phương Quang và Nguyễn Minh Tiến tiết lộ ngày cao điểm trộm được hơn 10 con chó, bán 30-35 nghìn đồng/kg (khoảng 3 triệu/ngày). Vì vậy, chúng bất chấp pháp luật, nguy hiểm để phạm pháp.