Trịnh Sảng

Trịnh Sảng lộ ảnh vào khách sạn với Trương Hằng. Thông tin, hình ảnh về diễn viên Trịnh Sảng. Chuyện tình duyên của Trịnh Sảng và bạn trai mới.