TPCN Avena Plus Chứa Chất Kích Dục

Thông tin mới nhất về vụ việc TPCN Avena Plus chứa chất kích dục bị Cục An toàn thực phẩm thu hồi, tác hại của chất cấm sildenafil có trong TPCN Avena Plus đến sức khỏe người tiêu dùng.