Clip: “Anh hùng xạ điêu” phiên bản Việt

Clip: “Anh hùng xạ điêu” phiên bản Việt

Làng võ thuật Việt Nam có lẽ không ai là không biết đến võ sư Cử Tốn (1861 – 1949). Ông là huyền thoại có một không hai, người có tầm ảnh hưởng rất lớn với giới võ thuật nước ta.

18 đời vua Hùng bao gồm những ai?

 18 đời vua Hùng bao gồm những ai?

Với người Việt Nam, các vua Hùng đại diện cho tổ tiên, cho truyền thống dựng nước và là niềm tự hào về nền văn minh đậm đà bản sắc riêng suốt nhiều nghìn năm.