Khó tin họ thật của Hai Bà Trưng

Khó tin họ thật của Hai Bà Trưng

Nhiều người nghĩ họ của Hai Bà Trưng là “Trưng” hoặc “Lạc”. Tuy nhiên, theo các sử gia hiện đại thì không phải như vậy.