Sân Golf Trong Sân Bay Tân Sơn Nhất - Him Lam

Cập nhật thông tin về việc xử lý Sân Golf Trong Sân Bay Tân Sơn Nhất - Him Lam; Chỉ đạo của Chính phủ và cơ quan chức năng về Sân Golf Trong Sân Bay Tân Sơn Nhất - Him Lam; Dư luận phản ứng thế nào về sân golf bên trong Tân Sơn Nhất.

Chủ sân golf Tân Sơn Nhất là ai?

Chủ sân golf Tân Sơn Nhất là ai?

Công ty cổ phần Đầu tư Long Biên, đơn vị sở hữu 2 dự án sân golf Long Biên và Tân Sơn Nhất có vốn điều lệ ban đầu 200 tỷ đồng và từng được định giá 3.600 tỷ đồng.