Phố Hàng Rong

Thông tin chi tiết, đầy đủ, chính xác và nóng nhất về giải pháp xây dựng phố hàng rong tại các thành phố lớn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh; cung cấp góc nhìn đa chiều phản ánh ý kiến chuyên gia về giải pháp xây dựng phố hàng rong vỉa hè và những thông tin tư liệu độc đáo về sáng kiến phố hàng rong của các quốc gia trên thế giới.