Phật Học

Những hình ảnh về các tăng ni, phật tử, những lời phật dạy, cách tu phật, cách thiền trong Phật giáo...

Băn khoăn về thời gian thọ giới

Băn khoăn về thời gian thọ giới

Sau khi về nhà, một số Phật tử tinh tấn vẫn phát tâm giữ giới và tu niệm cho đến sáng hôm sau. Việc này hoàn toàn có tính tự giác, tự nguyện để vun bồi công đức chứ không bắt buộc.

Cổ nhân dạy: 5 kiểu bạn bè độc hại nhớ tránh xa

Cổ nhân dạy: 5 kiểu bạn bè độc hại nhớ tránh xa

Đây chính là kiểu người bạn cần tránh xa đầu tiên vì họ chơi với bạn toàn mục đích lợi dụng. Người này lúc nào đặt lợi ích của họ lên hàng đầu. Họ sẵn sàng lợi dụng bạn, hãm hại...