Phật Học

Những hình ảnh về các tăng ni, phật tử, những lời phật dạy, cách tu phật, cách thiền trong Phật giáo...

Pháp phục Phật giáo Việt Nam

Pháp phục Phật giáo Việt Nam

Pháp phục Phật giáo Việt Nam là trang phục của người tu sĩ Phật giáo Việt Nam, thể hiện pháp tướng bên ngoài của người tu sĩ Phật giáo.

"Quan Thế Âm Bồ tát" là nam hay nữ?

"Quan Thế Âm Bồ tát" là nam hay nữ?

Quan Thế Âm là một vị thần được tôn kính trong Phật giáo. Tuy nhiên, đã có một số tranh cãi về giới tính của người. Một số người tin rằng Quán Thế Âm là nữ, trong khi những người...