NHÓM BÁC SĨ KHOA TRỤC LỢI TỪ THIỆN

CẬP NHẬT NHANH, ĐẦY ĐỦ VÀ ĐA CHIỀU VỤ NHÓM BÁC SĨ KHOA TRỤC LỢI TỪ THIỆN, NHÓM TỪ THIỆN 82 LỪA ĐẢO...

Làm từ thiện mà không minh bạch… sẽ bị nghi ngờ

Làm từ thiện mà không minh bạch… sẽ bị nghi ngờ

“Nếu các cá nhân làm tốt, nhân dân ủng hộ, không bao giờ nghi ngờ. Làm tốt phải từ tâm, làm liêm chính, đúng quy định của pháp luật. Nếu làm mà không minh bạch, không trong sáng, không công tâm hẳn sẽ bị nghi ngờ” - luật sư Khánh nói.

Còn những ai trong nhóm “bác sĩ Khoa“?

Còn những ai trong nhóm “bác sĩ Khoa“?

Sau khi câu chuyện 'bác sĩ Khoa rút ống thở của mẹ mình để nhường sự sống cho sản phụ sắp sinh' đầy nước mắt được dựng lên, nhiều mạnh thường quân xúc động đã kêu gọi bạn bè quyên...