Nhật Cường mobile

Vụ Nhật Cường mobile bị khám xét và điều tra toàn bộ chuỗi cửa hàng ở Hà Nội.