Mưa lũ ở miền Bắc và miền Trung

Toàn cảnh thông tin, hình ảnh, video tình hình mưa lũ ở các tỉnh thành Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Diễn biến mưa lũ ở Yên Bái và một số tỉnh. Thiệt hại do mưa lũ gây ra khủng khiếp tới mức nào?