Minh Béo

Diễn Viên Minh Béo - Sau khi mãn hạn tù ở Mỹ, Minh Béo đã trở về Việt Nam. Thông tin, hình ảnh mới nhất về diễn viên Minh Béo.

Bị bạn tù ức hiếp, Minh Béo xin chuyển phòng giam

Bị bạn tù ức hiếp, Minh Béo xin chuyển phòng giam

Minh Béo bị giam chung với một tù nhân người Philippines, bị người này bắt nạt nên anh gặp chút khó khăn và đang muốn chuyển phòng, chứ không bị đánh đập hội đồng trong tù như tin...