Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng ly hôn

Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng ly hôn sau 7 năm chung sống bởi scandal ngoại tình của nữ diễn viên. Thông tin, hình ảnh vụ ly hôn của Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng