KỲ HỌP THỨ 2 QUỐC HỘI KHÓA XV

CẬP NHẬT THÔNG TIN KỲ HỌP THỨ 2 QUỐC HỘI KHÓA XV, QUỐC HỘI KHÓA XV, HỌP QUỐC HỘI KHÓA XV...

Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách

Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách

Sáng 28/3, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về một số dự án luật trình Quốc hội.