KỲ HỌP THỨ 2 QUỐC HỘI KHÓA XV

CẬP NHẬT THÔNG TIN KỲ HỌP THỨ 2 QUỐC HỘI KHÓA XV, QUỐC HỘI KHÓA XV, HỌP QUỐC HỘI KHÓA XV...

Quốc hội thảo luận về Quy hoạch tổng thể quốc gia và các nội dung quan trọng khác

Quốc hội thảo luận về Quy hoạch tổng thể quốc gia và các nội dung quan trọng khác

Theo chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, ngày 7/1, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại Hội trường và ở tổ về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và nhiều nội dung quan trọng khác.