Hà Nội xác nhận ca covid-19 ở Trúc Bạch

Cập nhật tất cả thông tin, hình ảnh và video vụ  Hà Nội xác nhận ca covid-19 ở Trúc Bạch