Hà Nội Chặt Cây Xanh

Thông tin vụ chặt cây xanh do Sở Xây dựng Hà Nội thực hiện theo đề án cải tạo, thay thế cây xanh đô thị hai bên đường phố đã được UBND thành phố thông qua