E-Magazine Kiến Thức

E-Magazine, tổng hợp các bài viết dạng Emagazine với nhiều chủ đề đa dạng và phong phú. Hình ảnh sống động, chân thật và sáng tạo. EMagazine Kiến Thức là những bài viết với nội dung và hình thức chỉn chu như một tờ tạp chí về nhiều lĩnh vực xã hội, thế giới, văn hóa, giáo dục, tư liệu lịch sử... giúp bạn đọc được tiếp cận với nguồn tư liệu giá trị nhất. 

Ngân hàng số: Tương lai của ngân hàng bán lẻ

Ngân hàng số: Tương lai của ngân hàng bán lẻ

(Kiến Thức) - Những năm gần đây, xu hướng phát triển của các ngân hàng theo hướng "số hóa" ngày càng mạnh mẽ. Nhiều chuyên gia nhận định rằng Ngân hàng số sẽ làm thay đổi định nghĩa về Ngân hàng, chứng tỏ vai trò trong việc thay đổi về cốt lõi hoạt động của các nhà băng hiện nay.