Dược Phẩm Euvipharm Bị Đình Chỉ Sản Xuất Thuốc

Thông tin mới nhất về vụ việc Dược Phẩm Euvipharm bị đình chỉ sản xuất thuốc 03 tháng, Dược Phẩm Euvipharm dùng nguyên liệu sản xuất thuốc không chuẩn ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.