Đại gia Xuân Trường

Cập nhật tất cả thông tin, hình ảnh và video về Đại gia Xuân Trường, Đại gia Xuân Trường xây chùa khủng, Đại gia Xuân Trường nợ thuế, Đại gia Xuân Trường thờ vợ trong chùa Tam Chúc...

Đại gia Xuân Trường có “chơi trội” khi đưa vợ vào thờ đền Tứ Ân chùa Tam Chúc?

Đại gia Xuân Trường có “chơi trội” khi đưa vợ vào thờ đền Tứ Ân chùa Tam Chúc?

Việc thờ cư sĩ Diệu Liên (bà Phạm Thị Lan, vợ doanh nhân Nguyễn Văn Trường) ở đền Tứ Ân, chùa Tam Chúc là do Trụ trì chùa và các thầy trong chùa quyết định.