Cựu Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường bị bắt

Thông tin mới nhất vụ Cựu Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường bị bắt...

Án chồng án, ông Đinh La Thăng sẽ ngồi bao năm tù?

Án chồng án, ông Đinh La Thăng sẽ ngồi bao năm tù?

Trường hợp ông Thăng bị kết tội trong vụ án này, theo quy định của pháp luật thời hạn tù mà ông Đinh La Thăng phải chấp hành theo bản án mới được trừ đi thời gian đã chấp hành án đối với các bản án cũ mà tổng hợp hình phạt của cả bốn bản án không quá 30 năm tù.

Án chồng án, ông Đinh La Thăng sẽ ngồi bao năm tù?

Án chồng án, ông Đinh La Thăng sẽ ngồi bao năm tù?

Trường hợp ông Thăng bị kết tội trong vụ án này, theo quy định của pháp luật thời hạn tù mà ông Đinh La Thăng phải chấp hành theo bản án mới được trừ đi thời gian đã chấp hành án...

Ai thay ông Đinh La Thăng ở Bộ GTVT?

Ai thay ông Đinh La Thăng ở Bộ GTVT?

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường sẽ phụ trách điều hành công tác của Bộ Giao thông Vận tải thay ông Đinh La Thăng nhận nhiệm vụ mới.