Chiến Dịch Aleppo

chiến dịch giải phóng Aleppo ở Syria đang bước vào giai đoạn quyết định, với việc quân đội Syria tổng tấn công đánh chiếm các quận còn lại ở Đông Aleppo