Cao tốc 34000 tỷ chi chít ổ gà

Cập nhật tất cả thông tin, hình ảnh và video về vụ Cao tốc 34000 tỷ chi chít ổ gà, Cao tốc 34000 tỷ Đà Nẵng Quảng Ngãi chi chít ổ gà, thanh tra Cao tốc 34000 tỷ chi chít ổ gà, kỷ luật Cao tốc 34000 tỷ chi chít ổ gà...

Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi hư hỏng nặng: Trách nhiệm Bộ GTVT?

Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi hư hỏng nặng: Trách nhiệm Bộ GTVT?

(Kiến Thức) - Nói về trách nhiệm của Bộ GTVT khi cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi ngày càng hư hỏng nhiều, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho biết, Bộ GTVT chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư, chủ quản đầu tư, tổ chức thực hiện quản lý đầu tư, tổ chức kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo thực hiện.