BOT Cai Lậy hôm nay

Thông tin, hình ảnh mới nhất BOT Cai Lậy hôm nay. Chủ đầu tư BOT Cai Lậy là ai? Chính phủ xử lý BOT Cai Lậy thế nào?

Điểm nóng BOT Cai Lậy và Chính phủ kiến tạo

Điểm nóng BOT Cai Lậy và Chính phủ kiến tạo

Vì sao cho đến khi có kết luận của Thủ tướng trong cuộc họp tối ngày 4/11, vấn đề trạm BOT Cai Lậy mới bắt đầu được xử lý và người dân mới lần đầu tiên bày tỏ đồng tình sau nhiều...