Bạo Hành Trẻ Em

Thông tin, hình ảnh, video các vụ bạo hành trẻ em chấn động, hiện trường các vụ bạo hành trẻ em, nguyên nhân bạo hành trẻ em, lời khai của bảo mẫu bạo hành trẻ em

Sắp xét xử 3 bảo mẫu hành hạ trẻ em tại cơ sở Mầm Xanh

Sắp xét xử 3 bảo mẫu hành hạ trẻ em tại cơ sở Mầm Xanh

Dự kiến ngày 25/7 tới đây sẽ đưa ra xét xử 3 bị cáo Phạm Thị Mỹ Linh (44 tuổi), Nguyễn Thị Đào (24 tuổi) và Phạm Như Huỳnh (19 tuổi), là các bảo mẫu hành hạ 24 trẻ em tại cơ sở Mầm Xanh.