Á hậu diễn viên bán dâm

Đường dây Á hậu diễn viên bán dâm hàng chục nghìn đô vừa bị phanh phui. Thông tin mới vụ á hậu, diễn viên bán dâm 25.000 USD. Loạt chân dài, diễn viên bán dâm ngàn đô là ai?