“Thông báo đã hoàn thành các thủ tục giải thể Quỹ Đầu Tư giá trị Việt Nam (VVIF)”

(Kiến Thức) - Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư FPT  đã hoàn tất thanh lý.

“Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư FPT xin trân trọng thông báo Quỹ Đầu Tư giá trị Việt Nam (VVIF) đã hoàn tất thanh lý, phân phối tài sản cho nhà đầu tư của Quỹ và hoàn thành các thủ tục giải thể Quỹ theo nội dung Công văn số 4470/UBCK-QLQ ngày 24/07/2019”.
PV

>> xem thêm

Bình luận(0)