PVN hoàn thành vượt mức nhiệm vụ năm 2021

Năm 2021, hoạt động SXKD của TĐ Dầu khí Quốc gia VN (PVN) gặp nhiều tác động tiêu cực do dịch bệnh.

Thị trường các sản phẩm dầu khí đứt gãy chuỗi cung ứng do tình trạng giãn cách xã hội diện rộng. Trước bối cảnh đó, PVN đã triển khai các biện pháp ứng phó, quản trị biến động, linh hoạt trong điều hành, mở rộng thị trường đã tối đa giá trị. Qua đó, Tập đoàn vượt qua khó khăn, giữ vững và duy trì nhịp độ SXKD, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Nhà nước giao.
PVN hoan thanh vuot muc nhiem vu nam 2021
Phó TT Lê Văn Thành kiểm tra tiến độ xây dựng NM nhiệt điện Thái Bình 2. 
Khó khăn chồng chất
Năm qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới diễn biến khó lường, số ca nhiễm gia tăng nhanh đã ảnh hưởng tới “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của PVN và các đơn vị thành viên.
Bên cạnh đó, PVN phải đối diện với nhiều khó khăn như tình hình biển Đông diễn biến không thuận lợi tác động đến hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí. Các dự án lớn khâu sau, dự án điện tồn tại vướng mắc cần tháo gỡ. Quy chế tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn chưa đáp ứng kỳ vọng phát triển. Quỹ tìm kiếm thăm dò không được phép trích lập ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển lĩnh vực tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí- lĩnh vực cốt lõi của PVN.
Hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách phát triển liên quan đến ngành Dầu khí còn chồng chéo, bất cập chưa được ban hành phù hợp với tình hình mới; Luật Dầu khí (sửa đổi) vẫn đang trong giai đoạn quá trình dự thảo; Đề án tái cấu trúc Tập đoàn chưa được phê duyệt,...
Quản trị biến động, tối đa giá trị, liên kết đầu tư
Trước tình hình đó, với những kinh nghiệm từ thực hiện và triển khai các giải pháp ứng phó thành công với “tác động kép” trong năm 2020, PVN đã nâng cao công tác quản trị, quản lý nội bộ, tăng cường đội ngũ cán bộ và công nhân kỹ thuật có nhiều kinh nghiệm vận hành các dự án/công trình/nhà máy với công nghệ cao đã góp phần duy trì và ổn định hoạt động SXKD
Công tác quản trị điều hành được triển khai sát với diễn biến thực tế, kịp thời thích ứng với những biến động của thị trường. Tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị trong chuỗi giá trị từ khâu thượng nguồn đến hạ nguồn để bảo vệ lợi ích chung của PVN. Các đơn vị trong PVN phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, tạo ra chuỗi liên kết giá trị, thường xuyên chia sẻ thông tin để cân đối giữa sản xuất - tồn kho - phân phối sản phẩm.
Công tác quản trị đã chuyển biến theo hướng quản trị hiện đại; quản trị danh mục đầu tư được triển khai đồng bộ toàn Tập đoàn; các dự án tư vấn chiến lược chuyển đổi số, dự án ERP tại công ty mẹ-Tập đoàn đang chuyển sang giai đoạn hoàn thiện và xây dựng lộ trình chuyển đổi số.
Bên cạnh đó, để đảm bảo hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành và tạo hành lang pháp lý trong quá trình hoạt động SXKD, Tập đoàn đã chủ động báo cáo với các cấp có thẩm quyền tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách; tích cực phối hợp với các cơ quan hữu quan trong hoàn thiện Dự thảo Luật Dầu khí sửa đổi…
Phục hồi tăng trưởng
Với những giải pháp, chỉ đạo sát sao, bám sát tình hình biến động, PVN hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao. Cụ thể, sản lượng khai thác dầu hoàn thành kế hoạch cả năm (9,72 triệu tấn) trước 39 ngày, năm 2021 đạt 10,97 triệu tấn, vượt 1,25 triệu tấn (≈ vượt 13%) kế hoạch năm.
Sản xuất phân bón hoàn thành kế hoạch cả năm (1,6 triệu tấn) trước 14 ngày, năm 2021 đạt 1,91 triệu tấn, vượt 286 nghìn tấn (≈ vượt 18%) kế hoạch năm, tăng 6,0% so với năm 2020. Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn đạt 6,37 triệu tấn, vượt 0,1% kế hoạch năm 2021, tăng 9,5% so với năm 2020.
Với việc các chỉ tiêu sản xuất của PVN hoàn thành kế hoạch cả năm trước 14- 42 ngày, dẫn đến các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn hoàn thành kế hoạch cả năm trước 2-3 tháng và tăng trưởng cao so với năm 2020. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn hoàn thành kế hoạch cả năm trước 2 tháng, đạt 620,2 nghìn tỷ đồng, vượt 26,4% kế hoạch năm, tăng 28% so với năm 2020. Nộp ngân sách cả năm trước 3 tháng, năm 2021 đạt 112,5 nghìn tỷ đồng, vượt 80% kế hoạch năm, tăng 36% so với năm 2020. Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 45 nghìn tỷ đồng, vượt 2,6 lần kế hoạch năm, tăng 2,2 lần so với năm 2020.
Công tác quản trị đầu tư đã có nhiều chuyển biến. Công tác tìm kiếm thăm dò có 01 phát hiện dầu khí mới tại giếng khoan Sói Vàng -1X Lô 16-1/15; Đưa 03 mỏ/công trình dầu khí mới vào khai thác, gồm: Mỏ Sư Tử Trắng pha 2A (ngày 14/6/2021); công trình BK-18A (ngày 10/11/2021); công trình BK-19 (ngày 13/11/2021) vượt tiến độ xây dựng 11 ngày. Lĩnh vực Công nghiệp Điện, TM 1 Dự án NMNĐ Sông Hậu 1 đã chạy thử nghiệm thu, chuẩn bị vận hành thương mại... Dự án NMNĐ Thái Bình 2 đã sẵn sàng đảm bảo cho các mốc tiến độ đốt dầu lần đầu. Trong năm 2021, toàn PVN thực hiện tiết giảm chi phí đạt 3.012,2 tỷ đồng, vượt 10,4% kế hoạch tiết giảm năm 2021.
Ý thức về nhiệm vụ chính trị của mình, PVN luôn tập trung và xác định vai trò của doanh nghiệp là phải mang lại giá trị bền vững cho xã hội. Năm 2021, PVN đã dành hơn 1.000 tỷ đồng thực hiện công tác ASXH, đóng góp Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19 cùng các hoạt động tài trợ y tế, trang thiết bị phòng chống dịch bệnh.
Phát triển bền vững
Năm 2021 là năm kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Ngành Dầu khí VN. PVN đã tổ chức hàng loạt hoạt động thiết thực, trong đó tập trung triển khai Đề án Tái tạo văn hóa PVN mạnh mẽ. Tái tạo văn hóa PVN trở thành giải pháp quan trọng phát huy sức mạnh tổng hợp. Bên cạnh đó, cả hệ thống chính trị và toàn thể người lao động Dầu khí triển khai đồng bộ phương châm hành động “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả”, tạo không khí làm việc hăng say góp phần hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ. Việc triển khai thực hiện phương châm hành động đã tạo bước đột phá trong thực hiện tái tạo văn hóa PVN cùng hướng đến hoàn thành mục tiêu chung vượt khó khăn do đại dịch; từ đó giúp cho thương hiệu, uy tín của PVN được nâng cao, hình ảnh PVN đã tạo ấn tượng đẹp và niềm tin trong dư luận xã hội và các thế hệ người lao động Dầu khí.
Năm 2022, dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với kinh nghiệm cùng sự đoàn kết, bản lĩnh vượt khó, trách nhiệm với đất nước của tập thể người lao động PVN, với mục tiêu: Quản trị biến động, đón đầu xu hướng, kết nối nguồn lực, phát huy công nghệ, thúc đẩy đầu tư, phát triển bền vững; năm 2022, PVN sẽ tiếp tục đạt được những thành công mới, viết tiếp trang sử hào hùng của “những người đi tìm lửa”.
Trần Thị Sánh

>> xem thêm

Bình luận(0)