PVN ước lãi trước thuế hơn 21.000 tỷ đồng trong 6 tháng

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam, PVN) vừa công bố tình hình kinh doanh nửa đầu năm.

Lũy kế 6 tháng, tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 299,3 nghìn tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch 6 tháng, tăng 22% so với cùng kỳ 2020. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Tập đoàn đạt 21,3 nghìn tỷ đồng, vượt 165% kế hoạch 6 tháng, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ 2020.
Tính chung 6 tháng đầu năm, sản lượng dầu thô, condensate vượt 15% so với kế hoạch, góp phần hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác quy dầu 6 tháng đạt 9,68 triệu tấn.
Các chỉ tiêu tài chính trên cho thấy lợi nhuận trước thuế toàn Tập đoàn đạt được tích cực hơn rất nhiều so với tốc độ tăng của giá dầu (gấp hơn 3 lần mức tăng giá dầu).
PVN uoc lai truoc thue hon 21.000 ty dong trong 6 thang
 PVN ước lãi tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm.
Cụ thể giá dầu thô bình quân 6 tháng đầu năm 2021 là 66,8 USD/thùng, vượt 48% giá kế hoạch, trong khi đó lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Tập đoàn 6 tháng đầu năm vượt 165% kế hoạch.
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) 6 tháng đầu năm ước đạt 4,6%, thuộc nhóm các công ty dầu khí có hệ số ROE tốt trên thế giới.
Petrovietnam cũng cho biết công tác tối ưu, tiết giảm chi phí được triển khai tích cực. Tổng chi phí tiết giảm ước đạt 1.691 tỷ đồng, bằng 62% kế hoạch tiết giảm của năm 2021, đóng góp quan trọng vào kết quả SXKD chung của Tập đoàn.
Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)