Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Sinh THPT Nguyễn Khuyến

(Kiến Thức) - Mời các bạn tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Sinh học của Trường THPT Nguyễn Khuyến TPHCM và đáp án.

Kiến Thức giới thiệu Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Sinh học của Trường THPT Nguyễn Khuyến TPHCM và đáp án cho thầy cô và các bạn HS tham khảo. 
Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. 
Mã đề thi: 511 
Dưới đây là nguyên văn đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học trên: 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh THPT Nguyen Khuyen HCM
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh THPT Nguyen Khuyen HCM-Hinh-2
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh THPT Nguyen Khuyen HCM-Hinh-3
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh THPT Nguyen Khuyen HCM-Hinh-4
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh THPT Nguyen Khuyen HCM-Hinh-5
Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Sinh học Trường THPT Nguyễn Khuyến TPHCM. 
Sau đây là đáp án đề thi thử môn Sinh học trên:
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh THPT Nguyen Khuyen HCM-Hinh-6
Đáp án đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Sinh học Trường THPT Nguyễn Khuyến TPHCM. 

>> xem thêm

Bình luận(0)