Tỷ lệ chọi Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2014

(Kiến Thức) - Mời các bạn xem tỷ lệ chọi đại học 2014 Đại học Y Dược Cần Thơ. Kiến Thức sẽ cập nhật tỉ lệ chọi 2015 của trường khi có thông tin.

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ có tỷ lệ chọi năm 2014 ở mức cao và chung cho toàn trường. Cụ thể năm 2014 trường có 64.000 hồ sơ đăng ký dự tuyển trên 1.200 chỉ tiêu mà trường đề ra.
Dưới đây là bảng tỷ lệ chọi đại học 2014 của Đại học Y Dược Cần Thơ:
Ty le choi dai hoc 2014 truong Dai hoc Y Duoc Can Tho
Tỷ lệ chọi năm 2014 Đại học Y Dược Cần Thơ.
Kiến Thức sẽ nhanh chóng cập nhật tỷ lệ chọi năm 2015 Đại học Y Dược Cần Thơ ngay khi có thông tin.

>> xem thêm

Bình luận(0)