Cách ly xã hội: Người Hà Nội ra đường không có việc cần thiết… xử phạt thế nào?

Cách ly xã hội: Người Hà Nội ra đường không có việc cần thiết… xử phạt thế nào?

(Kiến Thức) - Để phòng chống dịch COVID-19, từ ngày 4/4, Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra, những trường hợp nào không đúng diện được đi ra ngoài đường sẽ bị xử phạt. Vậy việc xử phạt này sẽ được áp dụng theo những quy định nào của pháp luật?