UBND Hải Dương chỉ đạo công an ngăn chặn “Hội Thánh của Đức Chúa Trời”

(Kiến Thức) - Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu Công an tỉnh Hải Dương phát hiện kịp thời các hoạt động tuyên truyền, lôi kéo, tụ tập của “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” để ngăn chặn và xử lý theo đúng quy định của pháp luật…

Thời gian qua, hoạt động của "Hội thánh của Đức Chúa Trời" chưa được Nhà nước công nhận, có giáo lý hoạt động mang tính chất tà đạo, có biểu hiện mê tín dị đoan, lợi dụng giáo lý để trục lợi cá nhân…Tuy nhiên, nhóm hội này vẫn liên tục "vươn vòi bạch tuộc" ra nhiều địa phương, gây nhức nhối, bức xúc dư luận.
Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái vừa có chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương vào cuộc ngăn chặn, truy tìm những kẻ cầm đầu và xử lý nghiêm những sai phạm.
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu, Công an tỉnh Hải Dương chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các huyện, thị xã, thành phố nắm chắc diễn biến, tình hình, phát hiện kịp thời các hoạt động tuyên truyền, lôi kéo, tụ tập của “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” để ngăn chặn và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
 Ảnh minh họa.
Đồng thời, tập trung công tác vận động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, nâng cao tinh thần cảnh giác cho quần chúng nhân dân và đấu tranh với hoạt động trái phép của các đối tượng, nhất là số đối tượng cốt cán, cầm đầu.
Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các báo, đài tại địa phương đưa tin đảm bảo khách quan; tránh phê phán giáo lý tôn giáo gây mâu thuẫn, xung đột tín ngưỡng, tôn giáo; trước mắt không dung từ “tà đạo” mà gọi là “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”; chủ động phát hiện, ngăn chặn, phản bác các thông tin xuyên tạc, sai dự thật, kịp thời cung cấp thông tin chính thống để định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, chủ động xử lý nghiêm vi phạm.
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân về chính sách, pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng, Nhà nước; kịp thời phê phán và đấu tranh ngăn chặn đối với các hành vi ứng xử thô bạo đối với tín ngưỡng thờ cúng ông bà tổ tiên cũng như các tổ chức tôn giáo.
Đối với Ban Tôn giáo tỉnh Hải Dương chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình, kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp với quy định của pháp luật để ngăn chặn, đẩy lùi các hoạt động tiêu cực, ổn định tình hình; đồng thời hướng dẫn các tổ chức, chức sắc tôn giáo hợp pháp lên tiếng một cách khách quan góp phần làm rõ và đấu tranh với những hành vi sai trái, vi phạm đạo đức xã hội của số cầm đầu truyền đạo; hướng dẫn UBND cấp huyện trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho quần chúng nhân dân.
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo các phòng, ban chức năng thống nhất nhận thức và xây dựng kế hoạch tuyền truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo cho quần chúng nhân dân hiểu và chấp hành pháp luật.
Vận động người dân không tin theo và nếu phát hiện nơi có hoạt động của “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” thì báo ngay đến chính quyền cơ sở; không để hình thành các điểm sinh hoạt tôn giáo trái phép tập trung.
Khi giải tán điểm nhóm tập trung hình thành trái phép, cùng với việc xử lý số cầm đầu, thông tin cho gia đình có người thân tham gia sinh hoạt tôn giáo, nhất là học sinh, sinh viên để về gia đình vận động, thuyết phục.
Hải Ninh

Bình luận(0)