Thành phố Thanh Hóa sau sáp nhập có tên là gì?

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn, sau khi sáp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hoá, phương án "TP Thanh Hoá" đã được đề xuất làm phương án chọn.

Cụ thể, sau khi sáp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hoá, 2 phương án về tên gọi mới của thành phố đã được đề xuất. Gồm phương án 1 lấy tên gọi là thành phố Thanh Hoá và phương án 2 lấy tên gọi là thành phố Đông Sơn. Trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật, đề cương quy hoạch chung đô thị đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và phân tích, đánh giá sâu sắc, toàn diện về những lịch sử, văn hoá, những ưu điểm, hạn chế theo từng phương án để đề xuất lựa chọn phương án 1 làm phương án chọn, báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
Như vậy, TP. Thanh Hoá sẽ được giữ nguyên tên gọi sau quá trình sáp nhập.
Thanh pho Thanh Hoa sau sap nhap co ten la gi?
TP. Thanh Hoá
Trước đó, vào ngày 1/8, chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo dự thảo Đề án nhập huyện Đông Sơn vào TP. Thanh Hoá và thành lập các phường thuộc TP. Thanh Hoá.
Theo dự thảo Đề án, việc nhập huyện Đông Sơn vào TP. Thanh Hóa nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển TP. Thanh Hóa xứng tầm đô thị loại I; với vai trò, vị thế là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật của một trong những tỉnh lớn nhất cả nước. Việc nhập huyện Đông Sơn vào TP. Thanh Hóa là phù hợp với văn hóa, lịch sử địa phương; là xu thế tất yếu, đáp ứng yêu cầu quản lý đối với quá trình đô thị hóa; góp phần tinh gọn đầu mối tổ chức đơn vị hành chính.
Sau khi nhập huyện Đông Sơn vào TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa sẽ có 26 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 02 thành phố, 02 thị xã và 22 huyện (giảm 01 huyện); 559 đơn vị hành chính cấp xã. TP. Thanh Hóa có diện tích tự nhiên 228,22 km2, quy mô dân số 593.715 người, 48 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm: 37 phường, 11 xã. Trong đó, sẽ thành lập 7 phường thuộc TP. Thanh Hóa, gồm: Thành lập phường Rừng Thông trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 5,96 km2 diện tích tự nhiên, 10.478 người của thị trấn Rừng Thông. Thành lập phường Hoằng Quang trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 6,30 km2 diện tích tự nhiên, 8.237 người của xã Hoằng Quang. Thành lập phường Hoằng Đại trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 4,67 km2 diện tích tự nhiên, 7.122 người của xã Hoằng Đại. Thành lập phường Đông Tiến trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 5,18 km2 diện tích tự nhiên, 7.504 người của xã Đông Tiến. Thành lập phường Đông Khê trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 6,51 km2 diện tích tự nhiên, 8.684 người của xã Đông Khê. Thành lập phường Đông Thịnh trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 4,38 km2 diện tích tự nhiên, 7.030 người của xã Đông Thịnh. Thành lập phường Đông Văn trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 6,58 km2 diện tích tự nhiên, 7.081 người của xã Đông Văn.
  >>> Mời độc giả xem thêm video Thanh Hóa tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi, đến 16 tỉnh, thành phố:

(Nguồn: TTV)

Thiên Tuấn - Vũ Dũng

>> xem thêm

Bình luận(0)