“Quan lộ thần tốc” của Giám đốc Sở Công thương Hậu Giang

(Kiến Thức) - Chỉ mất 7 năm từ nhân viên ngân hàng, ông Huỳnh Thanh Phong đã được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hậu Giang.

Vụ việc “quan lộ thần tốc” của ông Huỳnh Thanh Phong - Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hậu Giang (con trai cựu Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang – Huỳnh Minh Chắc đang thu hút sự chú ý của dư luận khi chỉ mất 7 năm từ một nhân viên ngân hàng, ông Huỳnh Thanh Phong được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở khi mới ở tuổi 33 và chỉ có hơn 3 năm tuổi Đảng ( ở thời điểm được bổ nhiệm).
Chiều ngày 19/12, Bộ Công thương có thông báo giải thích các thông tin liên quan vụ việc trên.
Theo đó, Bộ Công thương cho rằng, theo quy định của pháp luật và Nghị định 24 của Chính phủ về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc sở và Phó giám đốc sở do Chủ tịch tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.
 Ông Huỳnh Thanh Phong - Ảnh: Zing.
Bộ Công thương và các Bộ khác có vai trò là Bộ quản lý ngành. Bộ Công thương có trách nhiệm ban hành Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó giám đốc sở theo ngành, lĩnh vực quản lý. Cụ thể, tại Quyết định số 04/2008 Bộ trưởng Bộ Công thương đã quy định tiêu chuẩn Giám đốc Sở Công thương.
Ngoài ra, pháp luật không quy định Bộ Công Thương tham gia và có ý kiến với UBND tỉnh về việc bổ nhiệm Giám đốc Sở. Đối với trường hợp bổ nhiệm Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hậu Giang – Huỳnh Thanh Phong, Bộ không tham gia thẩm tra, có ý kiến với việc bổ nhiệm trên và Bộ Công thương không có thẩm quyền quản lý về tổ chức, bộ máy, biên chế của Sở Công thương.
Bộ Công thương khẳng định, việc bổ nhiệm Giám đốc Sở thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Bộ Nội vụ là cơ quan giúp Chính phủ quản lý nhà nước về công tác cán bộ, việc kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy định về chức danh, tiêu chuẩn cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền của Bộ Nội vụ.
Trước đó, một số cơ quan báo chí đăng tải thông tin về việc ông Huỳnh Thanh Phong chỉ mất 7 năm từ nhân viên ngân hàng đến Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hậu Giang.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)