Lương của Chủ tịch tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ là bao nhiêu?

Theo quy định, mức lương Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ được phân thành mức lương đối với lãnh đạo đô thị đặc biệt và lãnh đạo đô thị loại I, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lại.

Thi hành Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây viết tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP); sau khi trao đổi ý kiến với các Bộ, ngành liên quan, liên tịch Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức như sau:
Mức lương của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội và TP.HCM được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 5/1/2005 hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Mức lương Chủ tịch UBND TP. Hà Nội và TP. HCM có 2 bậc lương với mức 14.453.000 đồng và 15.347.000 đồng.
Luong cua Chu tich tinh, thanh pho truc thuoc TU la bao nhieu?
Ảnh minh họa 
Cụ thể, với lương bậc 1, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội và TP. HCM có hệ số 9,70 nhân với lương cơ sở 1.490.000 đồng, mức lương hàng tháng cho chức danh này là 14.453.000 đồng.
Với lương bậc 2, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội và TP. HCM có hệ số 10,3 nhân với lương cơ sở 1.490.000 đồng, mức lương tháng với chức danh này là15.347.000 đồng.
Theo quy định hiện hành, mức lương của chủ tịch UBND 2 đô thị đặc biệt là TP. Hà Nội và TP. HCM cao nhất là 15.347.000 đồng.
Theo Luật sư Trần Thế Anh – Công ty luật XTVN, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh là người đứng đầu UBND tỉnh và có các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định rõ tại Điều 22 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
Chủ tịch UBND tỉnh có hệ số lương 7,64, mức lương hiện hưởng là 11.383.600 đồng.
Phó Chủ tịch HĐND/UBND tỉnh có hệ số lương 6.56, mức lương hiện hưởng là 9.774.400 đồng. 
Với hệ số như trên, mức lương Chủ tịch UBND tỉnh hàng tháng là 11.383.600 đồng.
Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ còn được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo.
Theo Nghị định 14/2012/NĐ-CP sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/2/2012 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP quy định mức hệ số phụ cấp này.
Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ Hà Nội, TP. HCM) sẽ được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo là 1,3.
Nghị quyết 86/2019/QH14 ngày 12/11/2019 về dự toán ngân sách nhà nước thống nhất "Thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu/đồng lên 1,6 triệu đồng/tháng… thời điểm thực hiện từ ngày 1/7/2020".
Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp khiến cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn, tại Nghị quyết 122/2020/QH14 ngày 19/06/2020, Quốc hội chính thức thông qua chưa điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức từ ngày 1/7/2020. Do đó hiện nay vẫn áp dụng mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng.
>>> Xem thêm video: Năm 2021 chưa tăng lương cho người nghỉ hưu trước năm 1993

Nguồn: Truyền hình Nhân dân


Ánh Dương

>> xem thêm

Bình luận(0)