Loại những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng

Ngày 18/12, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã họp, cho ý kiến về việc ban hành Chỉ thị của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng.

Từ năm 2011 đến 2017, toàn Đảng đã sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng bằng hình thức xóa tên 50.938 đảng viên; trong đó xóa tên do vi phạm 38.519 đảng viên, chưa kể 12.499 đảng viên bị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng. Việc rà soát, sàng lọc, đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng có chiều hướng gia tăng: Năm 2015 là 6.458 đảng viên, năm 2017 là 9.822 đảng viên.
Các ý kiến phát biểu tại phiên họp cơ bản nhất trí việc ban hành chỉ thị về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đảng viên; nhấn mạnh cần coi trọng chất lượng đảng viên… Một số ý kiến đề nghị cần nghiên cứu mô hình sinh hoạt đặc thù đối với những đảng viên ở địa bàn xa xôi, những chi bộ ghép, tạo điều kiện để đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ đầy đủ theo quy định.
Loai nhung nguoi khong du tu cach ra khoi Dang
 Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Kết luận phiên họp, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Cả nước hiện có hơn 90 triệu dân, trong đó có khoảng 5 triệu đảng viên; đông nhưng không mạnh chính là vì chất lượng đảng viên. "Đảng viên tốt mới có cán bộ tốt, chi bộ tốt thì Đảng mới mạnh, mới lãnh đạo đất nước phát triển" - Tổng Bí thư - Chủ tịch nước nhấn mạnh. Vì vậy, cần nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; sàng lọc, rà soát, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách, động cơ mục đích không trong sáng; vào Đảng cốt để được đề bạt, lên lương, thăng quan tiến chức…
Tổng Bí thư - Chủ tịch nước khẳng định trước hết phải chú ý giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống. Suy thoái về tư tưởng chính trị còn nguy hiểm hơn tham nhũng, tiêu cực. Phải khơi dậy, phát huy tinh thần "đảng viên đứng mũi chịu sào", một đảng viên thường mà tốt còn uy tín hơn, được yêu mến hơn cán bộ hư hỏng. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện các quy định, quy chế về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cho phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể tại địa phương, cơ quan, đơn vị trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của Trung ương.
* Cùng ngày, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã họp, cho ý kiến về kết quả 5 đoàn của Ban Bí thư kiểm tra việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Kết luận số 64 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.
Kết luận phiên họp, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Qua kiểm tra ở 15 cấp ủy, tổ chức Đảng cho thấy có những việc còn đúng trong thực tế, có những việc cần điều chỉnh uốn nắn. Việc quán triệt nghị quyết, nâng cao nhận thức cần tiếp tục làm tốt hơn, ban hành các văn bản hướng dẫn, quy định cụ thể, cần thiết, tháo gỡ vướng mắc… Thực tế đã bộc lộ 2 khuynh hướng: cầu toàn và nóng vội; cần tránh 2 khuynh hướng này trong quá trình chỉ đạo thực hiện; phải làm chắc chắn, bài bản, hiệu quả cụ thể. Cần tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị, giảm trung gian, giảm biên chế, giảm cấp phó…; đồng thời tính toán giải quyết cán bộ dôi dư.
Theo TTXVN

>> xem thêm

Bình luận(0)