Kế hoạch hợp tác năm 2019-2020 giữa Tổng cục Lâm nghiệp và Liên hiệp KH&KT Việt Nam

(Kiến Thức) - Với việc tham gia hoạt động này, các tổ chức chính trị xã hội có nhiều cơ hội hơn trong việc truyền tải các kết quả từ các chương trình, dự án về lâm nghiệp đến các nhà lập chính sách và các cơ quan quản lý nhà nước...

Ngày 1/10, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức hội thảo "Đánh giá kết quả phố hợp hoạt động KHCN năm 2018 - 2019 và xây dựng kế hoạch hợp tác năm 2019 - 2020, giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Tổng cục Lâm Nghiệp.
Qua đó, thực hiện Chương trình phố hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Chương trình phối hợp số 3407/CTrPH-BNN-LHHVN ngày 5/10/2012), ngày 18/6/2014, Tổng cục Lâm nghiệp và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2014-20220 và xây dựng Kế hoạch hợp tác KHCN chi tiết hàng năm.
Ke hoach hop tac nam 2019-2020 giua Tong cuc Lam nghiep va Lien hiep KH&KT Viet Nam
Hội thảo đánh giá kết quả phố hợp hoạt động KHCN năm 2018 - 2019 và xây dựng kế hoạch hợp tác năm 2019 - 2020, giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Tổng cục Lâm Nghiệp.
Chương trình Phối hợp hoạt động khoa họ và công nghệ giai đoạn 2014 - 2020 đã ký kết ngày 18/6/2014 giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), hai bên đã xây dựng Kế hoạch hợp tác KHCN rất cụ thể cho từng năm, ký kết theo từng năm kế hoạch.
Ngày 30/7/2018, hai bên tiếp tục ký kết Kế hoạch hợp tác KHCN năm thứ 5 (2018-2019). Qua 5 năm thực hiện, chương trình đã góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước của Tổng cục Lâm nghiệp và phát thực hiện vai trò tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Việt Nam, đặc biệt trong tiến trình xây dựng Luật Lâm nghiệp thay thế cho Luật Bảo vệ và Phát triển rùng năm 2004, xây dựng và trình ban hành 04 Nghị định và 07 Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp, tiếp tục triển khai xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật khác nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý của ngành Lâm nghiệp.
Ke hoach hop tac nam 2019-2020 giua Tong cuc Lam nghiep va Lien hiep KH&KT Viet Nam-Hinh-2
 
Chương trình hợp tác đã huy động được sự tham gia không chỉ của các chuyên gia, các nhà khoa học, mà còn có sự tham gia tích cực của lực lượng các tổ chức chính trị xã hội - nhóm thực hiện các bằng chứng trên cơ sở thực địa và cộng đồng.
Với việc tham gia hoạt động này, các tổ chức chính trị xã hội có nhiều cơ hội hơn trong việc truyền tải các kết quả từ các chương trình, dự án về lâm nghiệp đến các nhà lập chính sách và các cơ quan quản lý nhà nước, thể hiện được các mục tiêu vận động chính sách của Liên hiệp Hội Việt Nam.
Với sự tham gia tích cực của Tổng cục lâm nghiệp và Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên, đơn vị trực thuộc tham gia, việc thực hiện Kế hoạch hợp tác năm 2018-2019 đã đạt được 98,25% theo kế hoạch dự kiến (56/57 hoạt động), cụ thể như sau:
Hoạt động tư vấn và phản biện và vận động chính sách: đã thực hiện được 5/6 hoạt động theo kế hoạch. Hoạt động Tổ chức hội nghị, hội thảo: Đã thực hiện 16/17 hoạt động theo kế hoạch. Xây dựng, triển khai các đề tài, dự án: Đã và đang tổ chức xây dựng, triển khai và thực hiện 25/25 chương trình, dự án, đề án theo kế hoạch. Hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức: Đã thực hiện 15/15 nội dung trong kết hoạch hợp tác.
Gia Đạt

>> xem thêm

Bình luận(0)