Liên hiệp Hội Việt Nam: Gặp gỡ 2017 vì hợp tác và phát triển

(Kiến Thức) - Sự kiện thường niên “Gặp gỡ 2017 vì hợp tác và phát triển” của Liên hiệp Hội Việt Nam dự kiến sẽ thu hút sự tham dự của gần 200 đại biểu.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) dự kiến tổ chức sự kiện “GẶP GỠ 2017 VÌ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN” vào ngày 08/12/2017 tại Hà Nội.
Đây là sự kiện thường niên được tổ chức vào dịp cuối năm của Liên hiệp Hội Việt Nam nhằm chia sẻ thông tin và ghi nhận những thành tựu, kết quả hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam (tổ chức KH&CN trực thuộc) hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và phát triển. Đồng thời Sự kiện được tổ chức nhằm thúc đẩy sự hiểu biết và hợp tác giữa các tổ chức KH&CN trực thuộc với các đối tác của họ, bao gồm các cơ quan nhà nước, các tổ chức quốc tế và các đối tác doanh nghiệp trong và ngoài nước.
 
Tháng 5 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 622/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, theo đó năm 2018, Chính phủ Việt Nam sẽ thực hiện Báo cáo Rà soát Tự nguyện Quốc gia về thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững trong khuôn khổ Diễn đàn chính trị cấp cao của Liên hợp Quốc về phát triển bền vững, tập trung vào 5 lĩnh vực trọng tâm (tương ứng với 5 Mục tiêu) bao gồm: Mục tiêu 7: Năng lượng bền vững; Mục tiêu 11: Phát triển đô thị và nông thôn bền vững; Mục tiêu 13: Biến đổi khí hậu và môi trường; Mục tiêu 15: Bảo vệ và phát triển rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học; và Mục tiêu 17: Tăng cường hợp tác.
Trong bối cảnh đó, Liên hiệp Hội Việt Nam lựa chọn chủ đề “Tăng cường sự hợp tác vì phát triển bền vững” cho Sự kiện năm 2017 đồng thời tập trung nội dung vào 5 lĩnh vực Mục tiêu phát triển bền vững nêu trên.
Sự kiện dự kiến sẽ thu hút sự tham dự của gần 200 đại biểu đến từ các cơ quan Ban, bộ, ngành ở trung ương và địa phương, các đối tác quốc tế, các doanh nghiệp trong và ngoài nước và các tổ chức KH&CN trực thuộc, tổ chức thành viên của Liên hiệp Hội Việt Nam.
P.H

>> xem thêm

Bình luận(0)