Hội nghị 12: Trung ương bàn phương hướng nhân sự cho khóa mới

Tại hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bàn và quyết định nhiều vấn đề, trong đó có phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII...

Sáng 11/5, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, điều hành phiên khai mạc.
Về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Trung ương sẽ thảo luận, cho ý kiến và xem xét, quyết định phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII để làm cơ sở cho việc chuẩn bị nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII và nhân sự lãnh đạo chủ chốt các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được bàn tại các Hội nghị tiếp theo.
Hoi nghi 12: Trung uong ban phuong huong nhan su cho khoa moi
 Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc/VGP
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, chúng ta phải xây dựng được một Ban Chấp hành Trung ương - cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội Đảng - thật sự là bộ tham mưu chiến đấu, là hạt nhân lãnh đạo chính trị và là trung tâm đoàn kết, thống nhất cao của toàn Đảng, toàn dân tộc. Đây là công việc hệ trọng có quan hệ đến vận mệnh của Đảng, của dân tộc và tiền đồ phát triển của đất nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị, mỗi Ủy viên Trung ương cần nhận thức đầy đủ vị trí, ý nghĩa to lớn của công việc hệ trọng này, tập trung thảo luận, phân tích, làm sâu sắc các nội dung trên.
“Cần lưu ý, nhấn mạnh thêm vấn đề gì, những khâu nào?” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt câu hỏi và nói rằng, phải chăng, về tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời điểm hiện nay cần nhấn mạnh phải có bản lĩnh chính trị thật vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và lợi ích của quốc gia - dân tộc;
Có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, thật sự gương mẫu, không tham nhũng, cơ hội, tham vọng quyền lực, có ý thức giữ gìn và bảo vệ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, được quần chúng tin cậy, tín nhiệm.
Hoi nghi 12: Trung uong ban phuong huong nhan su cho khoa moi-Hinh-2
 Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc/VGP
“Trong công tác chuẩn bị nhân sự, phải chăng cần nhấn mạnh phải có tinh thần trách nhiệm rất cao, thật sự khách quan, công tâm, trong sáng, gương mẫu chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức, quy chế, quy định của Đảng, đặt sự nghiệp chung của Đảng, của dân tộc lên trên hết, trước hết?”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói và nhấn mạnh, kiên quyết chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, bè phái, "lợi ích nhóm", chạy chức, chạy quyền...
Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 12, khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ bàn và quyết định về các vấn đề:
- Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII;
- Phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026;
- Số lượng, việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng.
Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương sẽ cho ý kiến về:
- Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019;
- Báo cáo những công việc quan trọng mà Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 11 (tháng 10/2019) đến Hội nghị Trung ương 12 khóa XII;
- Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng năm 2019.
Theo chương trình, Hội nghị Trung ương thứ 12, khóa XII diễn ra từ ngày 11/5 đến ngày 14/5/2020.
>>> Mời độc giả xem video Nhân dân kỳ vọng Đại hội XIII có báo cáo chính trị xứng tầm

Nguồn: VTC Now.

Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)