Hàng loạt Sở, ngành ở Yên Bái có số cấp phó vượt quy định

(Kiến Thức) - Đến thời điểm thanh tra, 5 sở, ngành có số lượng cấp phó vượt quá 1 người, 8 phòng chuyên môn thuộc cấp Sở có số cấp phó vượt quy định của UBND tỉnh Yên Bái.

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra đột xuất số 813/TB-TTBNV ngày 29/12/2016 về việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi tuyển công chức năm 2015; nâng ngạch công chức; các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức; xét chuyển công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và số lượng cấp phó công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của UBND tỉnh Yên Bái (giai đoạn 1/1/2014 đến 31/8/2016). Trong thông báo kết luận thanh tra này, Thanh tra Bộ Nội vụ đã chỉ ra nhiều hạn chế, tồn tại. Đặc biệt, trong đó nêu rõ: “Đến thời điểm thanh tra, có 5 sở, ngành có số lượng cấp phó vượt quá 1 người, 8 phòng chuyên môn thuộc cấp Sở có số lượng cấp phó vượt quá quy định của UBND tỉnh Yên Bái”.
Trụ sở UBND tỉnh Yên Bái. Nguồn Báo Xây dựng. 
Vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại
Nội dung thông báo kết luận thanh tra đột xuất của Thanh tra Bộ Nội vụ nêu rõ: “Về căn cứ pháp lý, UBND nhân dân tỉnh Yên Bái và các cơ quan, đơn vị căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh ủy và ban hành một số văn bản để thực hiện việc tuyển công chức năm 2015; nâng ngạch công chức; các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức; xét chuyển công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và số lượng cấp phó công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là phù hợp với các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, UBND tỉnh chưa ban hành văn bản quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc chi cục và tương đương”.
Về tuyển dụng công chức, kết luận thanh tra chỉ rõ quá trình thực hiện còn có một số hạn chế, tồn tại như: Quy định thêm điều kiện dự tuyển công chức không phù hợp quy định; Hội đồng tuyển dụng không quyết định thành lập Ban đề thi, thu phí dự tuyển vượt quá quy định 60.000đ/thí sinh; Không xây dựng đề thi riêng cho các thí sinh dự thi yêu cầu trình độ cao đẳng; chấm điểm một số bài thi rộng hơn so với đáp án, thang điểm; điểm bài thi môn tiếng Anh của thí sinh Hà Thị Lan Hương chấm điểm giảm so với kết quả bài thi nên thí sinh không trúng tuyển vào Sở Y tế... Đến thời điểm thanh tra, một số trường hợp tiếp nhận không qua thi đã được bổ nhiệm ngạch công chức nhưng chưa có chứng chỉ về quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học.
Về nâng ngạch công chức, kết luận thanh tra nêu rõ: “Về cơ bản kỳ thi nâng ngạch lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2014-2015 được thực hiện theo trình tự, thẩm quyền pháp luật quy định. Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện còn một số tồn tại hạn chế như Hội đồng thi nâng ngạch công chức phê duyệt danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự thi nâng ngạch là không đúng thẩm quyền; Bài thi môn tin học, giám khảo không ghi số điểm bằng chữ và bằng số vào phần ghi điểm trên bài thi theo quy định.
Việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức giữ chức vụ quản lý vẫn còn: “Có trường hợp giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thiếu một trong các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh; có 3 quyết định bổ nhiệm lại ghi thời hạn giữ chức vụ không phù hợp với tuổi nghỉ hưu của công chức; một số trình tự chưa được phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm; thời điểm làm quy trình và ban hành quyết định bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với nhiều trường hợp không đảm bảo thời gian theo quy định; có 2 công chức giữ chức vụ chưa đủ 60 tháng đã có quyết định bổ nhiệm lại có hiệu lực; có 1 công chức chưa đủ 24 tháng công tác nhưng không ban hành quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ mà vẫn làm quy trình và ban hành quyết định bổ nhiệm lại ; 1 công chức còn đủ thời gian giữ chức vụ 24 tháng nhưng lại ban hành quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ; 2 công chức giữ chức vụ quá 60 tháng nhưng chưa có quyết định bổ nhiệm lại.
Kết luận thanh tra nêu rõ tồn tại về việc thực hiện các quy định của pháp luật về số lượng cấp phó công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý như: “Đến thời điểm Thanh tra, có 5 sở, ngành, số lượng cấp phó vượt quá 1 người, có 8 phòng chuyên môn thuộc cấp Sở có số lượng cấp phó vượt quá quy định của UBND tỉnh Yên Bái”.
Kiến nghị tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tổ chức cá nhân
Trong thông báo kết luận thanh tra, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị UBND tỉnh Yên Bái thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, thi nâng ngạch công chức, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và số lượng cấp phó công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý.
Rà soát các văn bản hướng dẫn về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức do địa phương ban hành để sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành; xây dựng, ban hành các văn bản quy định về điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc chi cục và tương đương.
Sắp xếp, kiện toàn lại số lượng cấp phó của người đứng đầu các Sở, ngành đảm bảo số lượng đúng quy định của pháp luật.
Xem xét điểm bài thi môn tiếng Anh của thí sinh Hà Thị Lan Hương (số báo danh 333) dự thi vào Sở Y tế, phê duyệt bổ sung kết quả trúng tuyển.
Chỉ đạo các cơ quan đơn vị rà soát, sắp xếp lại số lượng cấp phó trưởng phòng theo đúng quy định; rà soát điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, kịp thời phát hiện các trường hợp còn chưa đáp ứng để có kế hoạch cử công chức đi đào tạo, bồi dưỡng, quy định thời hạn bắt buộc để công chức hoàn thiện các điều kiện, tiêu chuẩn còn thiếu, thời gian là 6 tháng. Miễn nhiệm đối với các trường hợp không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo chức danh được bổ nhiệm.
“Tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, hạn chế như đã nêu trên. Đề ra giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức để phát hiện những sơ hở, hạn chế và có biện pháp chấn chỉnh khắc phục kịp thời”, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị.
Hải Ninh

Bình luận(0)