Dư luận chờ người bổ nhiệm “hot girl xứ Thanh” lên tiếng

Dư luận đang chờ câu trả lời của nguyên Giám đốc Sở về việc bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh khi chưa đủ các điều kiện các quy định. 

Sau khi UBND tỉnh Thanh Hóa công bố “Kết quả thanh tra, kiểm tra việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng từ 2010-2015”, dư luận đang đặt câu hỏi: Vì sao việc bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh lên giữ chức trưởng phòng mắc phải nhiều sai phạm như vậy, mà người đứng đầu sở này ở không lên tiếng? Người đứng đầu Sở Xây dựng Thanh Hóa ở thời điểm 2010-2015, chính là ông Ngô Văn Tuấn, đương kim Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa hiện nay.
Du luan cho nguoi bo nhiem “hot girl xu Thanh” len tieng
 Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa - nơi bà Trần Vũ Quỳnh Anh từng công tác và được bổ nhiệm “thần tốc” có nhiều sai sót.
Theo nội dung của thông báo số 197/VP UBND tỉnh Thanh Hóa, ngày 30/3, nêu: “Giai đoạn 2010-2015, Sở Xây dựng bổ nhiệm một số trưởng phòng, phó trưởng phòng chưa có trình độ trung cấp lý luận chính trị, chưa qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước là không đúng quy định tại Quyết định số 1138/2002/QĐ-UB ngày 16/4/2002 của UBND tỉnh Thanh Hóa. Bổ nhiệm thừa cán bộ cấp phòng: Đến thời điểm 31.12.2015, Sở Xây dựng thừa 6 phó trưởng phòng so với Quyết định số 1062/QĐ-UBND ngày 10/4/2009 của UBND tỉnh quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp việc UBND tỉnh quản lý Nhà nước ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh”.
Đặc biệt, khi ông Tuấn giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng đã bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh lên làm trưởng phòng, thì càng vướng vào những sai phạm, như sau: “Ngày 18/4/2014, Giám đốc Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1634/QĐ-SXD bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh, giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản.
Ngày 7/11/2014, Giám đốc Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 6216/QĐ-SXD bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh, Phó trưởng Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản.
Việc Giám đốc Sở Xây dựng bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh giữ chức vụ Phó phòng rồi Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản khi chưa đủ các tiêu chuẩn: “Thời gian công tác ở lĩnh vực mình phụ trách về chuyên môn nghiệp vụ ít nhất từ ba năm trở lên”; “Có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên, đã qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý Nhà nước" là không đúng quy định tại Mục C, Khoản 2 Điều 4, Quyết định số 1138/2002/QĐ-UB ngày 16/4/2002 của UBND tỉnh ban hành quy chế bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo”.
Mặc dù các sai phạm liên quan đến ông Ngô Văn Tuấn đã rõ ràng như vậy, thế nhưng, ở thời điểm đó không có một cơ quan chức năng nào phát hiện để kịp thời ngăn chặn việc làm sai trái này, kể cả Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Bởi, chỉ đến khi có sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa (ngày 17/2), thì Ban Tổ chức Tỉnh ủy mới vào cuộc kiểm tra, làm rõ việc cử bà Trần Vũ Quỳnh Anh - Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng đi học cao cấp lý luận chính trị và quy hoạch chức danh lãnh đạo sở...
Du luan cho nguoi bo nhiem “hot girl xu Thanh” len tieng-Hinh-2
Quyết định của Sở Xây dựng Thanh Hóa về việc cho bà Trần Vũ Quỳnh Anh thôi việc từ tháng 9/2016. 
Sau khi vào cuộc kiểm tra, đến ngày 22/3, Ban Tổ chức Tỉnh ủy có “giải trình việc cử cán bộ đi học cao cấp lý luận chính trị và quy hoạch lãnh đạo Sở Xây dựng giai đoạn 2015-2020”; Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh cũng có báo cáo kết quả kiểm tra quy trình xem xét kết nạp Đảng, thủ tục đề nghị kết nạp Đảng, thủ tục đề nghị chuyển Đảng chính thức, hồ sơ Đại hội Đảng bộ sở nhiệm kỳ 2015-2020, việc quản lý đảng viên và các văn bản có liên quan đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh…”. Do đó, trong thông báo 197 của UBND tỉnh Thanh Hóa, nêu: “Ban Tổ chức Tỉnh ủy có trách nhiệm trong việc chưa làm tốt công tác thẩm định nhân sự đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh, để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy”.
Mọi việc sai phạm đã rõ ràng, thế nhưng kể từ ông Ngô Văn Tuấn, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng (nhiệm kỳ 2010-2015) đến ông Đào Vũ Việt, đương kim Giám đốc Sở Xây dựng đều… im lặng trước những câu hỏi của dư luận.
PV/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)