Dự báo đường đi của những cơn bão sắp vào Biển Đông

Ngày 7-9/11, Biển Đông khả năng hứng chịu thêm 2 cơn bão. Trong đó, bão Atsani được nhận định tan ngay trên biển, cơn bão còn lại có thể tiếp tục hướng vào Trung Bộ.

 

Theo Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)