Đẩy mạnh, đổi mới phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam

Ngày 11/11, Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức Hội thảo “Đề xuất đổi mới phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam trong thời gian tới".

Theo báo cáo đề xuất phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam, ông Phạm Hữu Duệ - Trưởng ban Tổ chức và Chính sách Hội cho biết, Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội hoạt động rộng khắp cả nước, gồm 63 Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 90 hội ngành toàn quốc, hơn 600 tổ chức KH&CN trực thuộc và với 3,7 triệu hội viên, trong đó có 2,2 triệu là trí thức, bằng 32,5% trí thức cả nước.
Day manh, doi moi phuong thuc hoat dong cua Lien hiep Hoi Viet Nam
Hội thảo “Đề xuất đổi mới phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam trong thời gian tới".
Để đạt được những thành tựu về phát triển tổ chức cũng như kết quả hoạt động như ngày nay là sự nỗ lực của toàn hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam trong việc tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao. Các nhiệm vụ này thường xuyên được điều chỉnh, bổ sung qua các nhiệm kỳ Đại hội phù hợp với sự phát triển của Liên hiệp Hội, phù hợp với quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức trong từng thời kỳ. Theo đó, phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam có sự thay đổi phù hợp qua các giai đoạn phát triển khác nhau của đất nước nói chung và Liên hiệp Hội nói riêng.
Theo ông Duệ cho biết, nhằm đánh giá các phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam trong giai đoạn 2015-2020, tại hội thảo này mong các đại biểu sẽ đưa ra nhiều ý kiến đóng góp từ 3 góc độ: Phương thức lãnh đạo; Phương thức quản lý; Phương thức triển khai thực hiện. Ngoài ra theo ông Duệ, trong giai đoạn 2015-2020, các phương thức này đã phù hợp, hiệu quả hay chưa? Những điểm mạnh, điểm hạn chế của các phương thức và nguyên nhân của hạn chế, khó khăn khi thực hiện các phương thức đó?
Day manh, doi moi phuong thuc hoat dong cua Lien hiep Hoi Viet Nam-Hinh-2
 Ông Phạm Hữu Duệ - Trưởng ban Tổ chức và Chính sách Hội Liên hiệp Hội Việt Nam.
Còn đối với ý kiến của ông Hoàng Văn Tuyển – Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Phú Thọ cho biết, Liên hiệp Hội Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các Ban, Bộ ngành Trung ương hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến Liên hiệp Hội ở Trung ương và địa phương; Củng cố, phát triển các hội thành viên theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động và tính chuyên nghiệp; thu hút được nhiều trí thức trẻ, trí thức trong các cơ quan, doanh nghiệp; vận động kết nạp hội viên tập thể đối với các tổ chức khoa học, đào tạo có đông trí thức trình độ cao.
Và theo ông Tuyển cần đổi mới nội dung hoạt động, không ngừng nâng cao chất lượng các nội dung hoạt động của hệ thống Liên hiệp Hội cả nước; Tổ chức chặt chẽ việc thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Liên hiệp Hội Việt Nam, cụ thể hóa vào việc ban hành nghị quyết Ban chấp hành, Ban Thường vụ Liên hiệp Hội địa phương và Hội ngành toàn quốc hằng năm và 6 tháng; lãnh đạo tổ chức thực hiện, có đánh giá hàng năm và 6 tháng.
Day manh, doi moi phuong thuc hoat dong cua Lien hiep Hoi Viet Nam-Hinh-3
Ông Hoàng Văn Tuyển – Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Phú Thọ.
Còn đối ý kiến của ông Trương Quang Hải – Chủ tịch Liên hiệp Hội Bắc Giang cho rằng, Liên hiệp Hội Việt Nam cần đổi mới việc tổ chức Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp và hội thảo khoa học; chú trọng trong việc lựa chọn nội dung cấp thiết, tập trung nghiên cứu, đề xuất các giải pháp giải quyết những vấn đề lớn, khó khăn của đất nước đang đặt ra; tư vấn những giải pháp đột phá phát triển các lĩnh vực, các chiến lược phát triển đất nước. Sau diễn đàn và hội thảo khoa học, cần có báo cáo kết quả và đề xuất được những nội dung cụ thể với Đảng, Chính phủ trong lãnh đạo, chỉ đạo. Đây cũng là khâu đột phá trong đổi mới phương thức hoạt động cần quan tâm thực hiện được để nâng cao được vai trò, vị thế của Liên hiệp hội.
Cần tích cực tham gia hoạt động lập pháp, xây dựng các dự thảo Luật; tư vấn với Quốc hội đặt hàng Liên hiệp hội Việt Nam cử chuyên gia và tổ chức các hội thảo khoa học hoàn thiện dự thảo Luật, nhằm tập hợp, khai thác trí tuệ của đội ngũ chuyên gia đầu ngành của Liên hiệp hội tham gia tích cực vào hoạt động lập pháp của Quốc hội.
Day manh, doi moi phuong thuc hoat dong cua Lien hiep Hoi Viet Nam-Hinh-4
 Ông Trương Quang Hải – Chủ tịch Liên hiệp Hội Bắc Giang.
Ông Trương Quang Hải cho hay, tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi và đưa ra nhiều ý kiến Đảng đoàn Liên hiệp hội Trung ương, Đoàn chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam tăng cường hơn nữa mối quan hệ với các cơ quan Đảng, Nhà nước của các tỉnh, thành phố để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho các Hiệp hội địa phương, đặc biệt là địa vị pháp lý đầy đủ của Liên hiệp hội cấp tỉnh trong hệ thống chính trị của địa phương.
Cơ quan Trung ương Liên hiệp hội chủ động hỗ trợ các Liên hiệp hội địa phương kết nối, hợp tác với các hội chuyên ngành ở Trung ương trong công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội cũng như hợp tác nghiên cứu triển khai nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới vào địa phương. Tăng cường giao ban theo khu vực, tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ủy viên hội đồng Trung ương, cán bộ làm công tác vận động trí thức cho toàn hệ thống trong Liên hiệp hội.
Ông Hải đề nghị Ban Bí thư sớm xem xét thông qua “Đề án về tổ chức bộ máy, hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam” tạo điều kiện cho tổ chức bộ máy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh thành phố ổn định, thống nhất theo mô hình chung để hoạt động có hiệu quả hơn.
>>> Xem thêm video: Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng phát biểu tiếp thu Chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính và bế mạc Hội nghị

Nguồn: Đinh Thanh.

Gia Đạt

>> xem thêm

Bình luận(0)